JeffreyStudio 17 Nov 16
"Few women admit their age. Few men act theirs." RT if you agree!