sachin Javalkote May 22
...जेव्हा वाहतूक पाेलीस राेहीत पवारांच्या गाडीला अडवून दंड आकारतात !