آندره آ استراماچونی Oct 10
بازی و ذوب آهن یک هشتم آسیای ۲۰۱۸ رو ببینیم. تیمی رو از بین بردن که قطعاً ارزون تر از پرسپولیس بود. تیمی رو از بین بردن که برای بازسازی نصفه و نیمه اش هزینه بیشتری شد. اما تیمی رو خواهیم ساخت که قطعاً از نابود کردن تیم پشیمون شید. آرام، آرام. بدون دستپاچگی