Twitter | Search | |
Jamalan
பின்காலனியம் (போஸ்ட் கலோனியலிசம்) என்பது மரபு மீட்பு மண் மீட்பு என்ற பெயரில் பழமை மீட்பும் மத மீட்புமாக மட்டுமே புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது
Reply Retweet Like More