Jakob Sølvhøj Aug 21
Indførelsen af minimumsnormeringer skal føre til mærkbare forandringer i daginstitutionernes hverdag. EL vil have garanti mod alenearbejde