Jai_Radharaman May 20
Shree Radharaman Lal Today's Sandhya Darshan 🌺🌺 β€” at Shri Radharaman Ji Temple