Jaeger Advocaten Jan 23
Omkering bewijslast: altijd prijs voor de inspecteur? Hoofdregel in het fiscale recht is dat degene die een feit stelt, dat feit ook moet bewijzen.