Jacqueline Gomes 10 Feb 16
. wil inzichtelijk maken wat reden is waarom kinderen geen onderwijs volgen