Ιωάννης Σαρακιώτης Dec 13
Η μου για την επίλυση του ζητήματος του "τέλους 2%" απορρίφθηκε με το αιτιολογικό από πλευράς της ότι "θα ερχόταν καλύτερη". Τελικά η ρύθμιση δεν ικανοποιεί τους αφήνοντας αυτούσιο & χωρίς κούρεμα το ποσό, που πρέπει να καταβάλλουν.