J. Daniel Bezsonoff Jan 13
Una llengua no es funda només en la comprensió mútua sinó en la voluntat dels parlants d’assumir una mateixa normativa, una literatura comuna, una cultura compartida i uns projectes de futurs ensems.