Twitter | Search | |
ראש ממשלת ישראל
רה"מ נתניהו ורעייתו השתתפו באירוע "בוליווד" עם בכירי התעשייה וכוכבי בוליווד: "מה שאני רואה בהודו זה יצירתיות, כושר המצאה, הנחישות שמוביל רה"מ מודי ידידי היקר לאחוז בעתיד. אנו רוצים לאחוז אותו אתכם. אנו מאמינים בכם, אנו מאמינים בבוליווד. אנו מאמינים בהודו וביחסים בין הודו לישראל"
Reply Retweet Like More