ايران اينترنشنال 10 Dec 18
«، ، دیگه تمومه ماجرا»؛ شعار گروهی از دانشجویان دانشگاه خواجه‌ نصیر طوسی هنگام سخنرانی . این برنامه توسط بسیج دانشجویی به مناسبت برگزار شد.