Twitter | Search | |
Innovasjon Norge
Innovasjon Norges offisielle twitter. På lag med det nye Norge.
3,625
Tweets
509
Following
33,039
Followers
Tweets
Innovasjon Norge Jun 14
14 kommuner, helseforetak og direktorater får nå til sammen 100 millioner kroner for å løse nye store samfunnsutfordringer sammen med næringslivet 💸 Les mer her:
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge Jun 14
Visste du at Norge ligger på verdenstoppen i bruken av teknologi i landbruket? 👏 Norges Bondelag inviterte vår administrerende direktør Håkon Haugli med til Randby Gård for å vise hvordan innovasjon løser hverdagsutfordringer for bonden.
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge Jun 13
Vi skal styrke Norges posisjon som verdensledende havnasjon 🌊💪 Derfor deltar vi på verdensutstillingen Expo 2020 i Dubai. Forberedelsene er nå i full gang!
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge Jun 11
leverer våre høringsinnspill til St.meld om helsenæringen. Vi ønsker å tilrettelegge for flere vekstbedrifter i helsenæringen gjennom bla: Et godt hjemmemarked ved offentlig-privat innovasjon og flere norske internasjonale helseselskaper.
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge Jun 5
Næringsministeren åpnet EIC Road show i dag. Samarbeidet med EU gir uttelling for norske virksomheter, og nesten 50 norske selskaper har hentet til sammen 400 millioner kroner fra EUs programmer. Det er en økning på mer enn 40 prosent fra året før.
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge Jun 3
Innovasjon Norge, Norge, og @GIEKKredittforsikring samler krefter og deltar for første gang med en felles stand under . Kom og hør på våre korte «MINI-TALKS» på vår felles stand nr. C04-17:
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge May 31
Blueye Robotics er et norsk gjennombrudd innen undervannsrobotikk. Kom og hør mer om denne bedriften og flere andre på våre mini-talks under Nor-Shipping i Lillestrøm arena. Kom innom og lær mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å lykkes!
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge May 30
Norske løsninger for havrommet er i verdensklasse, og har et stort potensiale for eksport. Et av selskapene Innovasjon Norge har bistått med å nå kunder i Asia er Servogear, som produserer propell- og girsystemer til hurtigbåtbransjen.
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge May 29
Fra høsten blir det mulig for små og mellomstore bedrifter å hente opp til 150MNOK fra EU. Delta her for å lære mer:
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge May 29
Teknologi fra olje og gass er i full fart med å løfte fornybare løsninger over hele verden. Med klyngenes hjelp er crossover-teknologi et av Norges største konkurransefortrinn i det grønne skiftet.
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge May 29
Over hele landet holder vi regionale innovasjonstaler hvor vi diskuterer kultur for vekst. Først ut var Oslo - bli med oss inn på Folketeateret!
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge May 28
Les rapporten om "Vekstbedrifter i Norge" på
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge May 28
Norsk økonomi går godt. Det gir oss mulighet til å gjøre de investeringene som driver frem flere vekstbedrifter. Vi kommer til å trenge disse bedriftene. Nå er det tid for å prioritere vekst!
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge May 28
KULTUR: Det handler om holdninger. En avgjørende faktor for vekst, er at bedriften har et klart mål om og en strategi for å vokse
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge May 28
KOMPETANSE: Det handler om riktig kunnskap og ferdigheter
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge May 28
KAPITAL: Forutsetning for å skape vekst er tilgang på kapital
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge May 28
KUNDE: Det handler om å satse på det riktige, på det kunden ønsker
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge May 28
Vi trenger en kultur for vekst! Det handler om kunder, kapital, kompetanse og kultur
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge May 28
Det haster! For at vi skal opprettholde og videreutvikle samfunnet, er vi helt avhengig av bedrifter som kan, tørr og vil. Norge trenger bedrifter som vokser
Reply Retweet Like
Innovasjon Norge May 28
Vi spiller lotto for 30 milliarder i året, mens vi investerer 500 millioner i venture capital. Vi må endre rammebetingelsene for vekstbedrifter i Norge, sier
Reply Retweet Like