עידן יוסף Idan Yosef 28 Sep 17
גבי גזית לא התאבד, אבל האתיקה, היושרה, המקצועיות והמוסר האנושי הבסיסי שלו מתו מזמן, ונשארה רק הבהמיות. מסוג הדברים שלא נעים לכתוב לפני כיפור