Ichigo Miyazono Sep 28
幸福寺でのご住職の護摩焚き 宝泉寺のちょい悪和尚さんの太鼓