Institut d'Innovacio Jul 22
Gràcies a la formació els comerços de les Illes han après tècniques de merxandatge visual i aparadorisme entre d’altres . ​ #​comercio​ #​ aparadorisme​ ​​ ​​ #​…