רונן מנליס - Ronen Manelis Apr 18
שי הוא גיבור ומייצג עבורי את הרוח של גולני הרוח של צה״ל הרוח הישראלית דוגמא ומופת לדורות של לוחמים ואין ראוי ממנו להשיא את משואת צה״ל ביום העצמאות ה-71