רונן מנליס - Ronen Manelis Apr 9
בצה״ל ממשיכים בהצבעה ב-663 קלפיות בבסיסים ברחבי בארץ. נכון לשעה זו, אחוז ההצבעה בצה״ל עומד על - 17.3%