רונן מנליס - Ronen Manelis Apr 3
מעטות הפעמים שיש הודעות שכל כך מרגש לפרסם, אחת כזאת היא ההודעה עליה קיבלתי את הזכות לבשר היום - רב-סמל זכריה באומל ז״ל מנעדרי סולטן יעקב שב לביתו לאחר 37 שנים