רונן מנליס - Ronen Manelis Mar 30
מפקדים מלפנים. מפקד פד״ם, אלוף הרצי הלוי וקצין האג״ם שלו ישראל שומר עם הכוחות בשטח