הדי זילברמן - Hidai Zilberman Mar 30
מפקדים מלפנים. מפקד פד״ם, אלוף הרצי הלוי וקצין האג״ם שלו ישראל שומר עם הכוחות בשטח