רונן מנליס - Ronen Manelis Mar 10
את דרגות האלוף קיבל היום איתי וירוב מחיים קוזינצקי, שורד גטו לודג׳ ומחנה ההשמדה אושוויץ. מחר יתחיל האלוף וירוב לפקד על המכללות הצבאיות - בהצלחה!