گنگ خواب دیده 18 May 18
آقا/خانم فروشگاه زنجیره‌ای ؛ لطفا به کارمندات بگو گردوخاک رو بسته‌بندی محصولات رو تمیز کنن، بعد بدن به مشتری! لطفا