ubonlabour 22 Sep 16
ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครแรงงานดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี คุณดวงใจ ศรีสุพรรณ รับโล่ห์จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน