Twitter | Search | |
HoogoverWezep
belangengroepering tegen de lage vliegroutes over de woonkern Wezep / Hattemerbroek (gem. Oldebroek)
3,270
Tweets
77
Following
541
Followers
Tweets
HoogoverWezep 22h
Wezep wacht wantrouwend af wat er in Lelystad gaat gebeuren “Wantrouwend” dekt de lading niet, het is puur realisme. Telkens komt er een nieuw konijn uit de hoge hoed terwijl transparantie is beloofd. Blijkbaar is voor vliegveld Lelystad alles geoorloofd.
Reply Retweet Like
HoogoverWezep May 22
Provincie maakt statement tegen autonome groei Lelystad - Een goede zaak dat de Gelderland zich hier stevig over uitspreek!. Lelystad is puur volumegroei en draagt niets bij aan de verbetering van de positie van Schiphol, zoals steeds is beweerd
Reply Retweet Like
HoogoverWezep May 22
Het blijft een gebed zonder eind: steeds geen directe of afdoende antwoorden op zeer relevante vragen. Goed dat steeds wordt doorgevraagd , het geeft wederom te denken dat dit voortdurend nodig blijft. Waarom blijft de minister dit doen en hoelang mag dit zo doorgaan?
Reply Retweet Like
HoogoverWezep May 22
Veluwse gemeenten: minister schaadt vertrouwen met besluit over Lelystad Airport - Goed dat de gemeenten eensgezind optrekken en helder maken, dat de wijze waarop het ministerie van I&W denkt bewoners te kunnen negeren en uit te kunnen spelen, ongepast is
Reply Retweet Like
HoogoverWezep May 21
Een goede stap voorwaarts, hoog tijd dat de luchtvaart verder normaliseert. En nu maar hopen, dat burgers wél werkelijk hierin kunnen participeren. En te zorgen, dat het luchtvaartministerie hier niet het voortouw in heeft, maar bijv VolksgezondheidWS en EZKlimaat.
Reply Retweet Like
HoogoverWezep May 21
HoogoverWezep heeft op 18/5 met gesproken over “Lelystad”. Mn de hiaten in de geluidsberekeningen en het feit dat -tegen de toezegging van de Minister in- niet is gerekend met de meest actuele inzichten, is besproken. Goed om de feiten te blijven delen.
Reply Retweet Like
HoogoverWezep May 16
Boeiend rondetafelgesprek voor de vaste Kamercommissie over effecten van de luchtvaart op de natuur. Weer zeggen de verschillende experts dat er van alles rammelt aan de berekeningen van geluid, de inschatting van het risico van vogelaanvaringen en de mate van stikstofdepositie.
Reply Retweet Like
HoogoverWezep May 9
Replying to @bjveen1971
Er zijn geen goede onderzoeken gedaan en specialisten geven aan dat de kans op birdstrikes op de laagvliegroutes bijzonder hoog is. Wat is het punt dat u wilt maken?
Reply Retweet Like
HoogoverWezep retweeted
Dianneke Landman May 9
Heel goed Hattem Het over de schutting gooien bij de buren mag en kan nooit! Wij zullen proberen in Heerde het zelfde standpunt in te nemen
Reply Retweet Like
HoogoverWezep retweeted
Cem Lacin May 8
Twee weken geleden liet met deze uitspraken in de Volkskrant wel degelijk ruimte voor autonome groei, goed dat en glashelder zijn.
Reply Retweet Like
HoogoverWezep May 8
Stel je even voor: een vogel in de motor op een laagvliegroute van .. terug naar het vliegveld is vanwege de geringe hoogte geen optie... en nu??
Reply Retweet Like
HoogoverWezep retweeted
lies May 7
Typisch denken in de trant van ‘mijm straatje svhoonvegen, de ander de rotzooi’, maar dan komen ze bedrogen uit want Lelystad neemt vluchten over en de gaten worden meteen gevuld, dus niks minder overlast rond Schiphol of jn Amstelveen
Reply Retweet Like
HoogoverWezep retweeted
lies May 7
Dit zijn dan volksvertegenwoordigers die vanuit hun werk verondersteld worden het overzicht en inzicht te hebben, om met kennis van zaken te besluiten. Deze mensen zijn niet geschikt om lange termijn beleid te maken, wat een onvermogen en denken binnen eigen kleine kader
Reply Retweet Like
HoogoverWezep retweeted
Arjen May 7
Mooi om te zien dat deze gemeentes door de lege woorden heen zien, en dat ze zich niet uit elkaar laten spelen.
Reply Retweet Like
HoogoverWezep retweeted
Liegveld-Lelystad May 7
Replying to @HoogoverWezep
Buma autonome groei: … vanaf min 53:30
Reply Retweet Like
HoogoverWezep retweeted
HoogOverijssel 🐰 May 6
We kunnen niet eerst het luchtruim een klein beetje veranderen om Lelystad Airport alsnog open te krijgen, en daarna de rest van Nederland met onverwachte en nare gevolgen confronteren. De herindeling van het luchtruim moet veel zorgvuldiger!
Reply Retweet Like
HoogoverWezep May 7
CDA-fracties Gelderland en Overijssel: 'Autonome groei Lelystad Airport is uitgesloten' Top! Hopelijk houdt de landelijke CDA zich aan de eerder aangenomen motie hierover.
Reply Retweet Like
HoogoverWezep May 7
"Volgens de Hattemse gemeenteraad doet het ministerie voorkomen 'alsof het probleem van de laagvliegroutes is opgelost, hetgeen voor onze regio nadrukkelijk niet het geval is', "
Reply Retweet Like
HoogoverWezep May 7
College van B&W Amstelveen wil snelle opening . Ze hebben blijkbaar geen idee dat de ontstane ruimte meteen door zwaardere vliegtuigen dicht wordt gevlogen.
Reply Retweet Like
HoogoverWezep May 6
zegt het precies goed: alle varianten van laagvliegroutes zijn onaanvaardbaar. Hopelijk overtuigen zij ook hun landelijke collega's!
Reply Retweet Like