Αιρετικός Nov 16
Απειλεί με από το πρωτάθλημα ο . Ένα τεράστιο ΣΤΑ ΠΑΠΑΡΙΑ ΜΑΣ δονεί την άλλη μισή χώρα.