HazaraTag💎 Mar 12
جدایی کلاه سبزهای فیک از مردم را به فال نیک می گیریم به امید جدایی فیزیکی از اشرف غنی: فعلا کلگی شان نشانی شوند تا بعد...