Hans-Peter Trauschke 21 Jun 14
L'adversari més perillós del és la indecisió dels mateixos catalans