HTK Erhverv Mar 1
er med til drøftelser om det nye erhvervssystem og hvilke betydninger det får for virksomhedernes mulighederne for støtte og sparring til