Twitter | Search | |
HPA Maldives
Official Twitter account of Health Protection Agency, Ministry of Health, Maldives .
8,298
Tweets
993
Following
14,299
Followers
Tweets
HPA Maldives retweeted
Ministry of Health 14h
Side event on the theme- ‘Safe & Affordable Surgery’ in Small Island Developing States; led by Fiji and co-sponsored by Maldives, Hon Minister as one of the four panel members discussing on progress towards by improving access to safe and affordable surgery
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
Ministry of Health 17h
Opening of with universal health coverage as the top agenda
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
Maldives Meteorology May 19
Alert white for heavy rain & thunderstorms.
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
Ministry of Health May 19
ވޯކް ދަ ޓޯކް"ގެ ނަމުގައި ޖެނީވާގައި ބޭއްވި ހިނގާލުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
Ministry of Health May 19
Replying to @MoH_mv
Insufficient physical activity is one of the leading risk factors for death worldwide and also a key risk factor for noncommunicable diseases (NCDs) such as cardiovascular diseases, cancer and diabetes
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
WHO South-East Asia May 17
What is ? It is a mosquito-borne viral infection that is spread by the bite of an infected Aedes aegypti mosquito. At present, the main method to control or prevent the transmission of dengue virus is to combat vector mosquitoes.
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
WHO South-East Asia May 17
Over time, can damage the heart, blood vessels, eyes, kidneys, and nerves. Simple lifestyle measures have been shown to be effective in preventing or delaying the onset of type 2 diabetes. 👉
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
WHO Maldives May 16
kills more people than any other cardiovascular diseases. Only 1 in 7 people have it under control! Efficient treatment of high BP reduces risk of death by heart attack and stroke. Let’s get diagnosed 
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
STO Medical Services May 16
Awareness around the world regarding the increase in high blood pressure (BP) is highly needed. Use World Hypertension Day as a starting point to keep an eye on your blood pressure.
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
WHO Maldives May 16
Treating & controlling high is simple and low-cost. Strive to change our lifestyle. ·  Reduce salt intake ·  Eat less trans-fat and fried foods ·  Exercise 2.5 hours per week ·  Eat 5 servings of fruit and vegetables per day ·  Avoid tobacco
Reply Retweet Like
HPA Maldives May 17
⬇️ your risk of : reduce salt intake, avoid processed foods, exercise daily & maintain healthy weight. Check your blood pressure regularly.
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
World Health Organization (WHO) May 13
Being physically active 🤼‍♀️🧘‍♂️🚵‍♀️🏌️‍♀️🤸‍♀️⛹️‍♂️🏋️‍♀️🤽‍♂️💃 is one of the most important ways to stay healthy. We are walking the talk in Geneva on 19 May. Anywhere in the 🌍, you can join our movement by showing what you are doing to promote a healthy life
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
World Health Organization (WHO) May 16
Replying to @DrTedros
"We all need to Walk The Talk if we want to achieve ! Join us on 19 May - you can dance, you can run, you can walk - just keep moving & "-
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
World Health Organization Western Pacific May 15
You can save a life. are preventable. If you know someone who may be considering suicide, don’t leave them alone. Get help from emergency services or a health professional.
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
Maldives Meteorology May 15
Alert White for heavy rain and thunderstorms.
Reply Retweet Like
HPA Maldives May 14
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
World Diabetes Day May 13
is one of the most common chronic conditions, affecting 1 in 10
Reply Retweet Like
HPA Maldives May 12
Today we recognize the amazing contribution Nurses make towards peoples health.Happy International Nurses Day!
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
Ministry of Health May 12
On the occasion of International Nurses Day I extend best wishes to all the nurses for their hard work, passion and dedication -Minister of Health-
Reply Retweet Like
HPA Maldives retweeted
R. Vaadhoo Health Centre Apr 28
2019 އޭޕްރީލް 26 ވަނަ ދުވަހު ރ.ވާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި، ރ.ވާދޫ މުއައްސަސާތަކާއި، އާންމުންގުޅިގެން "މަދިރިއަށް ނޫނެކޭ ބުނަމާ!" ގެނަމުގައި 16:00 އިން 18:00 އަށް މަދިރި އުފެދޭނެ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން..
Reply Retweet Like