Twitter | Search | |
Gwynt y Môr Fund
A fund of £19 million is available from Gwynt y Môr Offshore Wind Farm for communities in coastal areas of Conwy, Denbighshire and Flintshire
444
Tweets
279
Following
525
Followers
Tweets
Gwynt y Môr Fund Feb 20
Gwynt y Mor part funded an information outreach project with Action on Hearing Loss Cymru This project helped contribute them to double their reach to 6800 people over the course of the project the project supported 2244 people
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Feb 20
Mae Gwynt y Môr wedi rhannol gyllido prosiect allgymorth gwybodaeth gyda Gweithredu dros Golli’r Clyw. Mae’r prosiect hwn wedi helpu i gyfrannu at ddyblu eu cyrhaeddiad i 6800 o bobl yn ystod y prosiect gyda’r prosiect wedi cefnogi 2244 o bobl drwy gyfrwng y canlynol
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Feb 11
yn ceisio sefydlu prosiect cyfeillio sy'n cyflwyno ar leihau ynysu cymdeithasol a dod â phobl o bob oed (dros 18 oed) gyda'i gilydd. Mae holiadur i'n helpu i ddatblygu'r prosiect (neu ar lein )
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Feb 11
are seeking to establish a befriending project which delivers on reducing social isolation and bringing people of all ages (over the age of 18 years) together. A questionnaire to help us develop the project (or online )
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Feb 10
Podlediad newydd gan ein tîm cyllid! A new podcast from our funding team!
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Feb 7
Diolch i'r 22 o bobl ddaeth i sesiwn glanhau traeth Community Heart Productions ddydd Sul yn Llandudno. Mae hwn yn rhan o brosiect ‘Mwy o blastig na physgod’ sy’n cael ei gyllido gan Gwynt y Môr
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Feb 7
Thanks to the 22 people turned out for the beach clean on Sunday in Llandudno. This is part of the Gwynt y mor funded project ‘More plastic than fish’
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund retweeted
Community Heart Feb 3
Our next is 22nd February - meet at the pier at 1pm - we'll bring all the equipment 😎
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Feb 3
Find out about funding!/ Darganfod mwy am gyllid!
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Jan 30
New funding to help tackle homelessness Cyllid newydd i helpu i fynd i'r afael â digartrefedd
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund retweeted
The National Lottery Community Fund Wales Jan 29
📢NEWS We’re launching a £10 million grant scheme to fund strategic projects which seek to redesign and improve services for people experiencing, or a risk of . Find out more about :
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Jan 16
Congratulation Prom Ally! Llongyfarchiadau i Prom Ally!
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Jan 14
Trosglwyddo Asedau Cymunedol - Y Da, Y Drwg a'r Dysgu Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW) yn falch o’ch gwahodd i ddigwyddiad cyffrous fel rhan o Ŵyl Sbarcio’r Syniad gyntaf Cymru. Sir y Fflint 1pm - 4pm, Dydd Iau 6 Chwefror 2020 Caffi Isa, Yr Wyddgrug
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Jan 14
Community Asset Transfers – The Good, the Bad and the Learning-Third Sector Support Wales (TSSW) is pleased to invite you to an exciting event 1pm-4pm Thursday 6 February 2020
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund retweeted
Yvette Louise Jan 9
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Jan 9
ALERT – CONWY VASCULAR SERVICES EVENTS Listening and Engagement Events NODYN ATGOFFA – CONWY DIGWYDDIADAU GWASANAETHAU FASGWLAIDD Digwyddiad Gwrando ac Ymgysylltu
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Jan 6
Find out about funding! darganfod mwy am gyllid!
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Jan 2
The CVSC grants team were invited to the launch of Alabare’s field kitchen in Conwy on Tuesday 17th December which was part funded by Gwynt y Mor and Rhyl Flats community fund
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Jan 2
Gwahoddir tîm grantiau CGGC i lansiad gegin maes Alabare yng Nghonwy Dydd Mawrth 17 Rhagfyr a ariennair gan Gwynt y Môr a Chronfa Gymunedol fferm wynt alltraeth Gwastadeddau Rhyl.
Reply Retweet Like
Gwynt y Môr Fund Nov 15
Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn cael ei derbyn yn eang fel techneg rheoli straen yn gysylltiedig â llawer o fanteision a gellir ei hymarfer mewn sawl ffordd. Mae cyfres o weithdai’n cael eu cyflwyno mewn tri lleoliad gwahanol yng Nghonwy
Reply Retweet Like