guillem martínez Sep 15
MUST: “A algú d’aquest puto procés li ha d’intetessar el món real”. Josep Lluís Savadó explica, en tiempo real, el Chicken Game y la nada