Albert Güell Vallbona Nov 3
D'acord amb el compromís de transparència de l'equip de govern municipal amb els veïns i veïnes de i en relació a l'elecció de la Direcció del fem saber que, davant l'empat en la votació entre les dues opcions presentades, hem proposat que: