Grzegorz Niedźwiecki Oct 19
Za dwadzieścia lat bardziej będziez żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co co zrobiłeś.