احمد قدیری Aug 18
برسد به دست شیخ صادق لاریجانی شرحی از برخورد وحشیانه‌ و غیرقانونی نیروهای تحت امر صادق لاریجانی با اینجانب و محکومیت به ۹۱ روز حبس تعلیقی، تنها به دلیل اعتراض به عملکرد و مواضع برادرش، علی لاریجانی! شرحی از ماجرا تا پیش از تشکیل پرونده قضایی و محکومیت