احمد قدیری Aug 17
فضای ذهنی دو جریان یک: اقتصاد، مسکن، ازدواج، حجاب، جهاد، برجام، قدس، کشمیر، یمن، زکزاکی، سوریه، محرم، اربعین، ظهور دو: سکس، آنتالیا، پاتایا، دلار، مهاجرت، آمریکا، اروپا، ماشین، موبایل، اینستاگرام، اینترنت، فیلترینگ، مد، جراحی زیبایی، سلبریتی، کنسرت مشترک: شغل، تورم، فوتبال