GN Nov 14
wanneer komt er een dak boven de perrons (naar Harlingen) in Leeuwarden? De constructie lijk er te zijn...