GVA Cartogràfic Apr 8
En 2018, vora 8 de cada 10 habitants de les comarques de viu en els municipis dels primers 5 km de franja marítima. En 1998 n'eren 3 de cada 4. La densitat de ha passat, en 20 anys, de vora 300 hab/km2 a vora 390, i la de l'interior de 20 a 22