Gram Panchayath Mar 4
ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು ಜಿ.ಪಂ,ತಾ.ಪಂ,ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನೌಕರರು ಇನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.