גלצ 22 Jan 18
יו"ר המחנה הציוני אצל : "לא תמכנו ומעולם לא נתמוך בגירוש פליטים - המדינה צריכה לקחת אחריות ולא להפיל זאת על הרשויות המקומיות" >>