Twitter | Search | |
גלצ
יו"ר המחנה הציוני אצל : "לא תמכנו ומעולם לא נתמוך בגירוש פליטים - המדינה צריכה לקחת אחריות ולא להפיל זאת על הרשויות המקומיות" >>
Reply Retweet Like More