Rixt Frysk Dichterskollektyf May 12
Hjoed, wylst Ajax de kop der wer by skuorre moat, in light verse fan Syds Wiersma oer it drama fan ôfrûne wike, dat yn him in earder trauma losmakke. Wêr wie hy? Cruijff koe net kieze, siet dêrboppe al