Rixt Frysk Dichterskollektyf Apr 28
Iepen Joadske Huzen / Huzen fan Ferset Hjoed yn Ljouwert is it Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet. It begjint fanmiddei by it Vossepark. Dêr wurdt in ynfopaniel ûnthuld ta oantinken oan de tsien Ljouwerter Joaden dy’t op 11 april 1942 weifierd waarden.