Twitter | Search | |
Rixt Frysk Dichterskollektyf
Dichterskollektyf RIXT is in breed platfoarm fan Fryske dichters.
58
Tweets
323
Following
108
Followers
Tweets
Rixt Frysk Dichterskollektyf Nov 18
'Omfierrens wei stjerre kin elkenien, mar thúskomme is in oar ferhaal' is de titel fan in nij gedicht fan Edwin de Groot op RIXT.
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Nov 17
Diskusje oer RIXT yn de Ljouwerter Krante: hjir en hjir
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Oct 30
Twadde moannegedicht fan Oktober fan Eppie Dam: it waar kin samar omslaan achter snits
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Oct 24
simmerkermis op de hommerts Neat bringt in aha-erlebnis as in skilderij: hea, sjocht it der wier sa út? As it wurk—fan Johan Haanstra; yn it atelier makke—in plaknamme krijt, fiteret dat ekstra oan ta ferlykjen. Eppie Dam is yn okt. gastdichter foar Rixt
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Oct 20
In nij Moannegedicht fan Tsjisse Hettema: Meensken Meensken op et eilaand meensken as een falanx mit vuuls te grote naemplaeties op de bost dwaelen deur de dörpsstraote heur heufden straelen radiael et geldelek gewin et locht in heur ogen
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Oct 15
Justermiddei waard yn Beetstersweach de útstalling ‘Skjin Laai/Tabula Rasa, leechte yn wurd en byld' iepene. Yn it âlde gritenijhûs fan Opsterlân ferbyldzje en ferwurdzje keunstners en dichters de skeppende leechte.
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Oct 12
Janneke Spoelstra wie foar it ynternasjonale dichtersfestival Transpoësie in deimennich yn Brussel. Har fers is no yn 'e tram dêr te bewûnderjen!
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Oct 12
Aktueel fers fan Syds Wiersma: "Swarte Pyt yn Grou"
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Oct 7
Foto’s ‘Metamorfoaze yn ’e poëzy’ Fjouwer Fryske dichters, Geart Tigchelaar, Syds Wiersma, Janneke Spoelstra en Gerrit de Vries, hawwe op 06-10-18 foardroegen yn de Ljouwerter Meniste tsjerke.
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 27
Janneke Spoelstra draacht foar yn Brussel. Foto Cor van der Meer. Sjoch foar mear oersettingen fan Fryske dichters nei oanlieding fan Transpoezie op RIXT:
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 26
Filmke Geart Tigchelaar: de man op ’e fyts:
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 25
Tsjisse Hettema is moannedichter fan septimber. Syn earste gedicht 'Stormruter' hat er makke mei syn nije dichterskollektyf Bouwer-Hettema.
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 23
Op 22-09-18 wiene fiif dichters fan RIXT oanwêzich op it jierlikse Greidhoek’ Festival yn Wommels, te witten Simen de Jong, Jetze de Vries, Syds Wiersma, Elmar Kuiper en Geart Tigchelaar. Tsjek de foto's op …/fotos-rixt-dichters-op-it-greidhoek-fest…/
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 16
Replying to @FryskRixt
It moat Penjum wêze, net Peins. RIXT hat har efkes fersind...
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 16
Peinzer Gouden Halsbân Midden yn Peins hinget it gedicht fan Dien L. de Boer. Syds Wiersma makke der koartlyn in Fryske oersetting fan. Dy kinne jo hjir no lêze.
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 9
Op sneon 8 Septimber wiene fjouwer dichters fan RIXT presint by de Pauperfontein yn Beetstersweach. Dat wie yn it ramt fan Bourgondisch Beetsterzwaag. Tsjek de foto’s op …/dichters-fan-rixt-by-de-pauperfontein-yn…/
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 4
Foto’s Dichters fan RIXT by de Pauperfontein yn Drachten:
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Sep 1
Op freed 31 augustus 2018 hâldt foar it lêst in reguliere stoptrein ho op halte Ljouwert Achter De Hoven. André Looijenga, ús moannedichter fan augustus, wennet by it stasjontsje om ‘e hoeke.
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Aug 22
Hjoed in gedicht fan Friduwih Riemersma oer in skeafergoeding fan trijetûzen euro dy’t de Ried fan de Fryske Beweging betelje moat om’t syn nijsside It Nijs foto’s publisearre hat sûnder tastimming fan de fotograaf.
Reply Retweet Like
Rixt Frysk Dichterskollektyf Aug 21
Held Dichteres Evita Bakker wie sneon by de trochkomst fan Maarten van der Weijden yn Drylts en skreau in gedicht oer syn titanestriid.
Reply Retweet Like