Fredriksstad Blad Sep 12
(+) Gikk rundt med revolver på Sykehuset Østfold – ansatte trodde det var en lekepistol