Fredriksstad Blad Sep 12
Traraveien og Pettersand stenges for gjennomkjøring