Forsvarets forum Jun 12
Mest debatt ble det rundt at det skal investeres 1,8 milliarder kroner i ny base for de maritime overvåkingsflyene (MPA) på Evenes: