Sawaba FM Hadejia Nov 18
======================= Jama'a Barkanmu da safiya ta Litinin Tushen Aiki. Ga Shirye-shirye da muke tafe da su: 5:30am –06:00am Buɗe Tasha 06:00am –06:25am Magada Annabawa 06:30am –06:55am…