Twitter | Search | |
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu
Tha Fèis GG mar phrògram de bhùithean-obrach chloinne a tha ag amas air cultar na Gàidhlig a bhrosnachadh is inbhe na Gàidhlig àrdachadh ann an Glaschu.
406
Tweets
161
Following
260
Followers
Tweets
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Apr 12
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Apr 12
At least she didn't have her hands in her pockets...
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Apr 2
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Apr 2
Replying to @FeisGG
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Apr 2
Inbhich aig FGG! Workshops for adults next week at Fèis Ghàidhlig Ghlaschu! Learners, the fluent, no Gaelic but interested all welcome! Booking now :
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Mar 18
Replying to @stepweeceilidh
you've your work cut out! 🎵🎶 💃💃
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Mar 18
Tha liosta againn a nis airson cuid nach d'fhuair àite aig Fèis Bheag. Waiting list now open if you missed out on fèis bheag 2019! It's at
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Mar 18
WHOAH! FÈIS BHEAG 2019 LÀN AS DÈIDH UAIR A THIDE! Friends, Fèis Bheag has sold out 😯 we'll set up a waiting list if you've lost out!
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Mar 18
Tha clàradh fosgailte airson fèis bheag 2019! Get your skates on to register for fèis bheag- hotcakes!
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Mar 3
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Mar 3
Clàradh fosgailte! FGG'19 aig SGG 8-12 an Giblean! Primary age fèis for gaelic speakers in Glasgow registration now open! Clàradh is tuileadh fios aig Registration and info at
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Mar 3
Full fiosrachadh aig 8f! Everything you ever wanted to know and probably far more than you need to 😂
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Mar 3
📣📣MU DHEIREADH THALL!!! FINALLY!!! CLÀRADH FOSGAILTE 8F A NOCHD AIRSON FGG 2019!! FGG WILL BE OPEN FOR REGISTRATION FROM 8PM TONIGHT! 📣📣 DETAILS OF BOOKING WILL BE AVAILABLE HERE AND ON FB
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Mar 2
🎵🎶Clàradh fosgailte airson seo! 9th March in Glasgow: COMHLAN @ FGG19 High school pupils register here! ⬇️ @GaelicSchool
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Feb 19
CLÀRADH FOSGAILTE! REGISTRATION OPEN! Còmhlan @ FGG'19 @GaelicSchool Places are limited, early booking advised!
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu Feb 18
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu retweeted
An Lòchran 27 Mar 18
Bùithtean-Obrach Seinn le Mairi NicAonghais, Kathleen NicAonghais agus Anna Latharna NicGilliosa. Masterclasses in Song with Anne Lorne Gillies & TUE, WED, THUR 10th-12th APRIL 1.15-2.45pm
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu 28 Feb 18
Clàradh airson Fèis Ghàidhlig Ghlaschu 2018 a' dùnadh aig meadhan-oidhche! Gheibhear am foirm-iarrtais air an làrach-lìn againn.
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu 28 Feb 18
Reply Retweet Like
Fèis Ghàidhlig Ghlaschu 23 Feb 18
Coltas math air seo!
Reply Retweet Like