استقلال تهران Dec 9
مهار پنالتی شهریار مغانلو توسط سید حسین