💙🌟فرتاش🌟💙 Sep 18
عاشقتم و بهت افتخار میکنم واسه مردمی بودنت واسه این که و ها داری سالهاست میخوان تیشه به ریشه ت بزنن چون در سانت به سانت این سرزمین ریشه داری ولی کور خوندن تا و هست تو هم هستی . دوستداشتنی تر از همیشه عاشقتم ای مکتب جوانمردی و شرافت